Skip to main content

SỞ TƯ PHÁP NINH BÌNH

TRUNG TÂM DỊCH VỤ

ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

image

Số: 51/TB - ĐG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image

Ninh Bình, ngày 27 tháng 8 năm 2020

THÔNG BÁO

  

1. Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình tổ chức đấu giá tài sản là: Tài sản trên đất và giá trị quyền sử dụng đất ở lâu dài trụ sở làm việc (cũ) của Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình

2. Bên có tài sản: Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình

Tài sản trên đất và giá trị quyền sử dụng đất ở lâu dài trụ sở làm việc (cũ) của Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình tại số 123 đường Trương Hán Siêu, phường Phúc Thành, Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình như sau:

  Diện tích đất: 2.294,4m2

  Mục đích sử dụng đất: Đất ở lâu dài.

  Vị trí đất: Thuộc thửa đất số 153, tờ bản đồ số 16, bản đồ địa chính phường Phúc Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

  Tổng giá khởi điểm tài sản trên đất và giá trị quyền sử dụng đất: 63.110.000.000 đồng (Sáu mươi ba tỷ, một trăm mười một triệu đồng). Trong đó: Giá trị tài sản trên đất: 7.459.000.000 đồng, giá trị quyền sử dụng đất: 55.561.000.000 đồng.

  Giá khởi điểm của tài sản trên không bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000đ/01 bộ hồ sơ;

Tiền đặt trước: 6.000.000.000đ/01 hồ sơ ( Sáu tỷ đồng)

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: từ 07giờ 00 ngày 28/8/2020 đến 17 giờ 00 ngày 15/9/2020 ( không tính thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ)

Tại: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình. Địa chỉ: số 19 đường Tràng An, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình.

Lưu ý: Việc bán hồ sơ tham gia đấu giá sẽ kết thúc trước ngày mở cuộc đấu giá 02 ngày (tức là kết thúc việc bán hồ sơ vào 17 giờ 00 ngày 15/9/2020)

4. Thời gian nộp tiền đặt trước (đặt cọc); Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá :

a. Thời gian nộp tiền đặt trước (đặt cọc): từ 07 giờ 00 ngày 15/9/2020 đến trước 17 giờ 00 ngày 17/9/2020

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình không thực hiện việc thu tiền đặt trước bằng tiền mặt, khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền (hoặc chuyển khoản) số tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình.

  + Số tài khoản: 360001060000017

+ Tên tài khoản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình

+ Tại Ngân hàng Bắc Á Chi nhánh Ninh Bình.

Lưu ý: Số tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá phải về tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản trước 17 giờ 00 ngày 17/9/2020

b. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá :

Từ 07 giờ 00 ngày 15/9/2020 đến 17 giờ 00 ngày 17/9/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình

Sau khi khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền (hoặc chuyển khoản) số tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình, khách hàng mang hồ sơ tham giá đấu giá đến nộp tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình

* Hồ sơ tham gia đấu giá bao gồm:   

  - Giấy nộp tiền ( chuyển khoản) vào tài khoản ngân hàng (bản chính)

  - Đơn đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất (theo mẫu);

  - Bản sao CMND/CCCD và Sổ hộ khẩu gia đình (Bản phô tô);

5. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ 00 ngày 18/9/2020 tại Hội trường Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình

  Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá xin liên hệ: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình để biết thêm chi tiết.

Địa chỉ: số 19 đường Tràng An, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, số điện thoại: 02293.896908./.  

Nơi nhận:

- Toàn án nhân dân tỉnh Ninh Bình; GIÁM ĐỐC

- Báo Ninh Bình;

- Đài PT và TH Ninh Bình;

- Báo Công Lý;

- Cổng thông tin điện tử về đấu giá tài sản;

- Trang thông tin điện từ Sở Tư pháp tỉnh NB;

- Đài Phát Thanh TPNB;

- UBND phường Phúc Thành; Lã Khắc Khánh

- Lưu TT.

.

  

Lượt xem: 178
cdscv