Loading...
Skip to main content

Tổ chức tốt các phiên tòa mẫu, nâng cao kỹ năng điều hành phiên tòa cho Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân

(09/10/2018 10:33)

Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp, và Nghị quyết số 49-NQ/TW về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, ngành Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình đã triển khai nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án.

C:\Documents and Settings\TSI Ninh Binh\Desktop\Trụ sở\file ảnh\2.jpg

Ban cán sự Đảng và Lãnh đạo Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh đã tổ chức quán triệt đến toàn thể Đảng viên, cán bộ, công chức các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như các văn bản hướng dẫn của cấp trên; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức về ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Tòa án trong sạch, vững mạnh, trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, sáng tạo và tận tụy trong công tác.

Để nâng cao công tác giải quyết, xét xử các loại án cả về số lượng và chất lượng, không để xảy ra tình trạng kết án oan người vô tội, hạn chế án bị sửa, hủy đến mức thấp nhất, không để án quá hạn luật định; các bản án, quyết định của Tòa án đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên đương sự, TAND tỉnh Ninh Bình đã mạnh dạn áp dụng các sáng kiến, biện pháp mới đem lại hiệu quả cao như tổ chức nhiều phiên tòa mẫu, nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa, xét xử nhanh các vụ án trọng điểm… Riêng năm 2010, TAND tỉnh Ninh Bình đã tổ chức 04 phiên tòa mẫu cho TAND cấp huyện và 02 phiên tòa mẫu tại Tòa án tỉnh. Các phiên tòa mẫu đều được Lãnh đạo TAND tỉnh chuẩn bị chu đáo để Thẩm phán, Thư ký và Hội thẩm nhân dân cùng dự, kết thúc phiên tòa có nhận xét, đánh giá về kỹ năng điều hành phiên tòa của Thẩm phán chủ tọa, Hội đồng xét xử, qua đó bồi dưỡng, rút kinh nghiệm cho Thẩm phán về kỹ năng điều hành phiên tòa, kỹ năng đặt câu hỏi và giải quyết các tình huống phát sinh tại phiên tòa; tăng cường trách nhiệm cá nhân của từng Thẩm phán, đặc biệt là Thẩm phán chủ tọa phiên tòa khi tham gia giải quyết vụ án. Qua các phiên tòa mẫu, kỹ năng viết bản án, biên bản nghị án, biên bản phiên tòa được nâng cao. Ngoài ra, TAND tỉnh Ninh Bình còn tổ chức nhiều phiên tòa lưu động để tuyên truyền, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân. Thông qua các phiên tòa xét xử tại trụ sở Tòa án và các phiên tòa xét xử lưu động, ngành TAND tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền phổ biến pháp luật và tinh thần đấu tranh phòng, chống tội phạm trong quần chúng nhân dân.


Lượt xem: 76
cdscv