Loading...
Skip to main content

Ngày 11/10/2019 Tòa án nhân dân thành phố Tam Điệp phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tam Điệp tổ chức phiên tòa Hình sự rút kinh nghiệm

(11/10/2019 15:20)

Ngày 11/10/2019 Tòa án nhân dân thành phố Tam Điệp phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tam Điệp tổ chức phiên tòa Hình sự rút kinh nghiệm

Ngày 11/10/2019 Tòa án nhân dân thành phố Tam Điệp phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tam Điệp tổ chức phiên tòa Hình sự rút kinh nghiệm. Sau khi kết thúc phiên toà, tại Tòa án nhân dân thành phố Tam Điệp, đồng chí Phạm Thị Bích Hồng - Chánh án đã chủ trì phiên họp rút kinh nghiệm.

image

Thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; Chỉ thị số 01/2019/CT-CA ngày 21/01/2019 của Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao về việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Tòa án nhân dân năm 2019; Hướng dẫn số 136/HD-TANDTC ngày 30/3/2017 của Toà án nhân dân tối cao và Chương trình công tác năm 2019 của Tòa án thành phố Tam Điệp. Ngày 11/9/2019 Tòa án nhân dân thành phố Tam Điệp phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tam Điệp tổ chức phiên tòa Hình sự rút kinh nghiệm giữa Tòa án và Viện kiểm sát thành phố Tam Điệp. Sau khi kết thúc phiên toà, tại Tòa án nhân dân thành phố Tam Điệp, đồng chí Phạm Thị Bích Hồng - Chánh án đã chủ trì phiên họp rút kinh nghiệm; tham dự cuộc họp có tập thể lãnh đạo, cán bộ của Tòa án nhân dân thành phố Tam Điệp.

image

Toàn cảnh phiên họp rút kinh nghiệm

Tại đây các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, mang tính xây dựng về những thành công và hạn chế của phiên tòa vừa diễn ra, cũng như các góp ý về các giải pháp khắc phục trong tương lai để nâng cao nâng cao kỹ năng xét xử, xét hỏi, điều hành cũng như ứng biến linh hoạt tại phiên tòa của Thẩm phán, Kiểm sát viên nói riêng cũng như chất lượng phiên tòa nói chung (bao gồm cả hình thức, trang phục, cách thể hiện bằng lời nói…). Trên cơ sở góp ý xây dựng, các Thẩm phán, Thư ký và Hội thẩm nhân dân đã thẳng thắn trao đổi, góp ý rút kinh nghiệm về những kết quả đã đạt được cũng như những mặt còn hạn chế, thiếu sót của Thẩm phán chủ tọa phiên tòa, các thành viên Hội đồng xét xử và Thư ký phiên tòa. Qua đó, đơn vị đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm quý báu trong công tác xét xử các loại án.

image

Thẩm phán đóng góp ý kiến rút kinh nghiệm

Phiên họp rút kinh nghiệm được tổ chức chu đáo, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ tiêu chí lựa chọn vụ án đến chất lượng tranh tụng tại phiên tòa. Bên cạnh đó phiên họp rút kinh nghiệm đã khiến cho các Thẩm phán, Thư ký, Thẩm Tra viên và Hội đồng xét xử có sự tiếp thu sâu sắc hơn về những ưu điểm, tồn tại về hoạt động xét xử tại phiên tòa. Do đó, về chất lượng hoạt động tranh tụng nói riêng cũng như chất lượng xét xử các phiên tòa nói chung được nâng lên rõ rệt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp đặt ra trong tình hình hiện nay.

Nguyễn Thị Phượng – TAND TP Tam Điệp


Lượt xem: 293
cdscv