Skip to main content

Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình tổ chức Đại hội lần thứ IX nhiệm kỳ 2020-2025

(01/06/2020 11:08)

Thực hiện Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam, khóa XII; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ chính trị; Kế hoạch số 19-KH/ĐUK ngày 21/11/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình; được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình, trong hai ngày 28 và 29 tháng 5 năm 2020, Đảng bộ TAND tỉnh Ninh Bình đã tiến hành Đại hội lần thứ IX nhiệm kỳ 2020-2025.

Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Văn Thuần - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình; các đồng chí trong Ban Thường vụ; Lãnh đạo các ban của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và 39/39 đảng viên đang sinh hoạt tại các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ TAND tỉnh Ninh Bình.

C:\Users\Administrator\Desktop\e976c51a1ea0e4febdb1.jpg

Đ/c Trần Văn Thuần - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đảng ủy

Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đại hội Đảng bộ TAND tỉnh Ninh Bình lần thứ IX là đợt sinh hoạt chính trị sâu, rộng, có vai trò hết sức quan trọng với nhiệm vụ đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới. Báo cáo chính trị tại Đại hội đã đánh trung thực, khách quan kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TAND tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015-2020 và thẳng thắn chỉ ra tồn tại, hạn chế và nguyên nhân.

C:\Users\Administrator\Desktop\5cf72601934b6e15375a.jpg

Đ/c Trần Văn Thuần - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đảng ủy

Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Văn Thuần đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ TAND tỉnh nhiệm kỳ qua; đồng chí đã ghi nhận, chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ TAND tỉnh Ninh Bình đã đạt được; đồng thời đề nghị Ban Chấp hành khóa mới tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, khắc phục tồn tại - hạn chế, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung – dân chủ, giữ vững đoàn kết nội bộ, vượt qua khó khăn, thử thách để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra.

C:\Users\Administrator\Desktop\86753a8e8fc4729a2bd5.jpg

Ban chấp hành Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình

khóa IX nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

Đại hội đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến và thông qua dự thảo các văn kiện quan trọng như: Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ khóa VIII nhiệm kỳ 2015-2020, báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động.

Sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội Đảng bộ TAND tỉnh Ninh Bình lần thứ IX đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 9 đồng chí, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình lần thứ I gồm 2 đồng chí và 1 đại biểu dự khuyết.

Đại hội Đảng bộ TAND tỉnh Ninh Bình lần thứ IX nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Đại hội, đạt được yêu cầu đề ra.

Văn phòng Đảng ủy TAND tỉnh Ninh Bình.


Các tin khác

Lượt xem: 65
cdscv