Skip to main content

Chương trình hành động của Đại biểu Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

(19/05/2021 15:45)

Chương trình hành động của Đại biểu Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

Chương trình hành động của Đại biểu Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.

image

Những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Ninh Bình dự Hội nghị tiếp xúc cử tri.

Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình vinh dự có đồng chí Mai Khanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh và đồng chí Nguyễn Đức Hiệp, Phó Chánh tòa Tòa Hình sự được cử tri nơi công tác, nơi cư trú giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Tại các Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Đồng chí Mai Khanh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh đã trình bày Chương trình hành động của mình với nội dung:

Tôi rất vinh dự được Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình, cử tri nơi công tác, nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu tiếp tục ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và được Ủy ban bầu cử tỉnh Ninh Bình phân bổ ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1. Tôi ý thức rằng đây là niềm vinh dự đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề khi tiếp tục được giới thiệu đại diện cho cử tri và nhân dân trong tỉnh tham gia Quốc hội – Cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

Nếu được cử tri tín nhiệm tiếp tục bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa XV, với những kinh nghiệm được tích lũy trong nhiệm kỳ trước, cùng sự nỗ lực và cố gắng cao nhất, Tôi sẽ thực hiện tốt vai trò người Đại biểu của nhân dân, chịu sự giám sát về mọi hoạt động, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu như sau:

1. Đối với bản thân; không ngừng rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, tích cực học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, nghiên cứu, tổng kết thực tiễn để tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến trong việc xây dựng các chính sách lớn về kinh tế xã hội; quốc phòng an ninh; đối nội, đối ngoại; xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật; giữ vững chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

2. Đối với công tác lập pháp; kiến nghị, đề xuất với Quốc hội và các cơ quan hữu quan kịp thời điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những quy định không còn phù hợp, mâu thuẫn, chồng chéo, không sát với thực tiễn; xây dựng các quy định điều chỉnh quan hệ xã hội mới phát sinh, tạo cơ chế rõ ràng, minh bạch, ổn định để người dân, doanh nghiệp yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế với quyền và lợi ích luôn được pháp luật bảo vệ.

3. Đối với công tác giám sát; thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát của Đại biểu và Đoàn đại biểu trong việc sử dụng ngân sách Nhà nước, tài sản công, việc thực hiện các chính sách pháp luật; công tác đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, giám sát việc giải quyết các yêu cầu, kiến nghị hợp pháp, chính đáng của nhân dân, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến quyền con người, quyền công dân theo đúng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh là: “việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh”.

4. Đối với hoạt động tiếp xúc cử tri; ngoài việc tiếp xúc cử tri theo luật định trước và sau mỗi kỳ họp, Tôi sẽ sắp xếp công việc, dành nhiều thời gian nhất có thể, tiếp xúc cử tri tại nơi công tác, nơi cư trú để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với những vấn đề thời sự mà cử tri quan tâm hiện nay như: Các chính sách liên quan đến việc thực hiện mục tiêu kép, phòng chống dịch kết hợp với phát triển kinh tế trong bối cảnh dịch bệnh COVID – 19 có thể còn kéo dài; đấu tranh phòng chống tội phạm – đặc biệt là tội phạm xâm hại trẻ em, xâm hại môi trường, xây dựng nông thôn mới, quy hoạch và phát triển đô thị bền vững, chính sách pháp luật về đất đai, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, phát triển kinh tế du lịch, dịch vụ hài hòa với bảo vệ thiên nhiên, môi trường và di sản… qua đó tổng hợp, nghiên cứu góp ý kiến tại Quốc hội.

5. Đại diện cho cử tri tỉnh Ninh Bình tôi sẽ đề xuất với Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để tỉnh Ninh Bình phát triển theo hướng đổi mới, sáng tạo, tăng cường ứng dụng công nghệ; thu hút được các dự án công nghệ cao, công nghệ sạch, công nghiệp phụ trợ, trú trọng phát triển kinh tế vùng ven biển; đẩy mạnh chuyển đổi số; bảo tồn và phát huy lợi thế của Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An; quan tâm quy hoạch, tạo thuận lợi về cơ chế tài chính để hoàn thiện hạ tầng nhằm tạo đột phá trong lĩnh vực dịch vụ du lịch; đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu, bảo tồn, phát huy giá trị của nhiều di tích lịch sử quan trọng, các danh lam thắng cảnh nổi tiếng. Phấn đấu đưa du lịch dịch vụ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn với tỷ trọng đóng góp ngân sách tương xứng, Ninh Bình trở thành trung tâm du lịch, chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu kinh tế từ một số lĩnh vực kém hiệu quả sang lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ du lịch như Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XXII đã đề ra.

6. Trên cương vị Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình – đại biểu Quốc hội ngành Tòa án; tôi tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng trong sạch, vững mạnh, liêm chính, tinh thông nghiệp vụ; đẩy mạnh cải cách hành chính – tư pháp theo hướng số hóa tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân tiếp cận với các hoạt động pháp lý khi giải quyết công việc tại Tòa án. Chỉ đạo giải quyết và xét xử các vụ án công minh, khách quan, nhanh chóng, chính xác với mục đích cao nhất là không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm; trên nguyên tắc bảo vệ công lý, lẽ phải, quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Kiên quyết xử lý mọi trường hợp cán bộ, công chức tiêu cực, phiền hà, sách nhiễu hoặc vi phạm pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với các ngành nội chính của tỉnh đề ra các giải pháp hữu hiệu để đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Đồng thời thông qua các hoạt động tố tụng tuyên truyền các Bộ luật, luật mới ban hành để nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật trong nhân dân. Đề xuất với Quốc hội tiếp tục xây dựng, cụ thể hóa các chính sách, đẩy mạnh cải cách tư pháp trong đó tập trung vào hoạt động của Tòa án với vai trò là trung tâm, đổi mới mạnh mẽ hoạt động xét xử với vị trí là nhiệm vụ trọng tâm.

C:\Users\Admin\Downloads\20210518_215127.jpg

Đồng chí Mai Khanh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình - Đại biểu Quốc hội khóa XIV trình bày chương trình hành động

tại Hội nghị tiếp xúc cử tri.

Cũng tại các Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Đồng chí Nguyễn Đức Hiệp – Phó Chánh tòa, Tòa Hình sự Tòa án nhân dân tỉnh đã trình bày Chương trình hành động của mình với nội dung:

Nếu được cử tri bầu làm đại biểu Quốc hội, tôi sẽ thực hiện tốt những công việc sau:

1. Tiếp tục học tập, rèn luyện nâng cao trình độ về mọi mặt để đáp ứng yêu cầu của người đại biểu Quốc hội; nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ mối liên hệ thường xuyên, chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân; đồng thời phản ánh trung thực nguyện vọng, mong muốn của nhân dân và tình hình thực tế của địa phương đến các cấp, các ngành, Quốc hội.

2. Tích cực quan tâm đến những vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh như xóa đói giảm nghèo, tình trạng ô nhiễm môi trường ở các khu, cụm công nghiệp, khu dân cư, việc khai thác tài nguyên khoáng sản, việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng; vấn đề xây dựng nông thôn mới… 

3. Tham gia đóng góp ý kiến vào quá trình xây dựng Luật của Quốc hội, hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực tư pháp theo đường lối cải cách tư pháp của Đảng đã đề ra nhất là trong việc xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm tạo hành lang pháp lý cho các doanh nghiệp và người dân đặc biệt là trong lĩnh vực thu hút đầu tư trong và ngoài nước, các ngành nghề, phát huy thế mạnh của đất nước và các địa phương.

4. Tham gia ý kiến với các cấp chính quyền trong việc ban hành các chính sách và tổ chức thực hiện các giải pháp nhằm phát triển công nghiệp, thương mại dịch vụ theo đúng tinh thần Nghị quyết đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XXII đã đề ra; chú trọng phát triển các cụm, khu công nghiệp; công tác quảng bá, xúc tiến, xây dựng thương hiệu, củng cố thị trường xuất khẩu để đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm chủ lực của tỉnh; xây dựng các khu du lịch trọng điểm gắn với phát triển, nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ, thương mại; đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Luật bình đẳng giới, luật phòng, chống bạo lực gia đình, tệ nạn xã hội, bảo vệ phụ nữ, trẻ em, đặc biệt là trẻ em nữ…

5. Là cán bộ trong cơ quan bảo vệ pháp luật với nhiệm vụ bảo vệ công lý, lẽ phải, quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, Tôi sẽ kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, gương mẫu trong công tác; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, có bản lĩnh chính trị vững vàng; giải quyết và xét xử các vụ án thấu tình, đạt lý; không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm để đáp ứng yêu cầu của chiến lược cải cách tư pháp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

C:\Users\Admin\Downloads\20210518_215202.jpg

Đồng chí Nguyễn Đức Hiệp – Phó Chánh tòa, Tòa Hình sự TAND tỉnh Ninh Bình trình bày chương trình hành động tại Hội nghị tiếp xúc cử tri.


Các tin khác

Lượt xem: 12
cdscv