Loading...
Skip to main content

Hội nghị bầu Trưởng, phó trưởng đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2021-2026

(06/09/2021 09:48)

Ngày 27/8, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị bầu Trưởng, phó trưởng đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2021-2026.

  Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Hồng Thái, y viên Thường trực, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Văn Hiện, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Hội nghị thông qua Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 25/6/2021 về việc xác nhận kết quả bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 với 20 vị Hội thẩm nhân dân. Tiến hành bầu Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026Kết quả, 100% các vị Hội thẩm có mặt nhất trí bầu ông Đinh Trường Sơn, Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng đoàn và bà Nguyễn Thị Luyến, cán bộ hưu trí thành phố Ninh Bình làm Phó Trưởng đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

C:\Users\Administrator\Desktop\z2713995394056_c5e32f02b968f1d92c5af9f4635b7c5c.jpg

Đ/c Phạm Hồng Thái tặng hoa chúc mừng các vị đã trúng cử Trưởng đoàn và Phó Trưởng đoàn

Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Đinh Trường Sơn, Trưởng đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 cảm ơn sự tin tưởng của các cấp lãnh đạo và sự tín nhiệm của các vị Hội thẩm Tòa án nhân dân đã bầu ông Đinh Trường Sơn và bà Nguyễn Thị Luyến làm Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình và hứa sẽ cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

  Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình.


Các tin khác

Lượt xem: 203
cdscv