Loading...
Skip to main content

Lịch tiếp công dân tháng 10 năm 2018

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 10/2018

STT

Ngày/tháng

/năm

Đơn vị

Lãnh đạo trực

Thư kí ghi biên bản

Địa điểm tiếp công dân

1

Tuần 1

(Từ ngày 1 - 5)

TAND tỉnh Ninh Bình

Đ/c Phạm Văn Khôi - Phó Chánh án

Hà Anh Tuấn

Phòng tiếp dân TAND tỉnh Ninh Bình

2

Tuần 2 (Từ ngày 8-12)

TAND tỉnh Ninh Bình

Đ/c Mai Khanh - Chánh án

Phạm Diệu Oanh

Phòng tiếp dân TAND tỉnh Ninh Bình

3

Tuần 3 (Từ ngày 15-19)

TAND tỉnh Ninh Bình

Đ/c Tô Văn Thịnh - Phó Chánh án

Nguyễn Thị Ngọc Liên

Phòng tiếp dân TAND tỉnh Ninh Bình

4

Tuần 4 (Từ ngày 22-26)

TAND tỉnh Ninh Bình

Đ/c Phạm Văn Khôi - Phó Chánh án

Hà Anh Tuấn

Phòng tiếp dân TAND tỉnh Ninh Bình

5

02/10/2018

05/10/2018

09/10/2018

TAND huyện Gia Viễn

Đ/c Nguyễn Hữu Quốc- P. Chánh án

Bùi Hồng Mơ

Phòng tiếp dân TAND huyện Gia Viễn

6

12/10/2018

15/10/2018

18/10/2018

TAND huyện Gia Viễn

Đ/c Hà Thiện Thành - P. Chánh án

Bùi Hồng Mơ

Phòng tiếp dân TAND huyện Gia Viễn

7

22/10/2019

29/10/2019

TAND huyện Gia Viễn

Đ/c Trần Thị Phi - Chánh án

Bùi Hồng Mơ

Phòng tiếp dân TAND huyện Gia Viễn


cdscv