Skip to main content
Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Ninh Bình

Địa chỉ:Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, TP Ninh Bình

Điện thoại:02293.899.086/ 02293.899.199
Bản đồ tìm kiếm

Danh sách các chi nhánh TGPL

cdscv