Loading...
Skip to main content
Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Ninh Bình

Địa chỉ:Số 17, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Đông Thành, Thành Phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

Điện thoại:0229.3899.086 – 0229.3899.199
Bản đồ tìm kiếm

Danh sách các chi nhánh TGPL

cdscv