Skip to main content

TAND tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác xét xử và tập huấn Hội thẩm nhân dân đợt 1 năm 2020

TAND tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác xét xử và tập huấn Hội thẩm nhân dân đợt 1 năm 2020

Thực hiện Chỉ thị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác Tòa án nhân dân năm 2020

Thực hiện chương trình công tác, kế hoạch đào tạo năm 2020 của Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Nhằm đánh giá những tồn tại trong công tác xét xử từ đầu năm 2020 tới nay, từ đó có hướng khắc phục, hạn chế các sai sót trong thời gian tiếp theo. Đồng thời để bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ xét xử cho các thẩm phán và Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bắc Ninh, giúp cho các vị Hội thẩm được trao đổi, giải đáp những vướng mắc, khó khăn để áp dụng có hiệu quả hơn vào công tác xét xử, bảo đảm dân chủ trong hoạt động xét xử của Tòa án.

Trong hai ngày 24/7/2020đến 25/7/2020 Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác xét xử và tập tập huấn công tác Hội thẩm đợt 1/2020 cho các đồng chí Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký và các vị Hội thẩm nhân dân của Tòa án hai cấp tỉnh Bắc Ninh.

Tham dự và chủ trì Hội nghị có TS. Phạm Minh Tuyên, Tỉnh ủy viên - Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án TAND tỉnh Bắc Ninh; đồng chí Nguyễn Hữu Minh, đồng chí Vũ Công Đồng Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chánh án TAND tỉnh Bắc Ninh; Các đồng chí lãnh đạo các Tòa, Phòng thuộc TAND tỉnh Bắc Ninh; lãnh đạo TAND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bắc Ninh, các đồng chí Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký và các vị Hội thẩm nhân dân của Tòa án hai cấp tỉnh Bắc Ninh.

Phát biểu khai mạc Hội nghị TS. Phạm Minh Tuyên, Tỉnh ủy viên - Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án TAND tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh để triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2020 của Tòa án nhân dân hai cấp với nhiều nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như: Tập trung nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án, làm tốt việc điều hành tranh tụng tại phiên tòa, tổ chức tốt phiên tòa rút kinh nghiệm theo đúng hướng dẫn của tòa án nhân dân tối cao.

image

TS. Phạm Minh Tuyên, Tỉnh ủy viên - Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án TAND tỉnh Bắc Ninh phát biểu khai mạc Hội nghị

Thực hiện Nghị quyết này, các đơn vị đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Để đánh giá những kết quả đạt được cũng như kịp thời khắc phục, rút kinh nghiệm đối với những nội dung còn tồn tại, hạn chế trong thời gian từ đầu năm công tác đến nay, Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác xét xử cho toàn thể Thẩm phán, Thẩm tra viên, Hội thẩm, Thư ký thuộc Tòa án hai cấp trong tỉnh Bắc Ninh.

Phần tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ xét xử cho các thẩm phán và Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bắc Ninh. TS Phạm Minh Tuyên – Chánh án TAND tỉnh truyền đạt một số vấn đề liên quan đến giải quyết các vụ án hình sự.

image

TS Phạm Minh Tuyên – Chánh án TAND tỉnh truyền đạt một số vấn đề liên quan đến giải quyết các vụ án hình sự.

Trong phần rút kinh nghiệm đồng chí Vũ Công Đồng – Phó Chánh án Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bắc Ninh báo cáo các vụ án và giải quyết tranh chấp dân sự, kinh doanh thương mại và công tác Kiểm tra nghiệp vụ thi hành án.

image

Đồng chí Vũ Công Đồng – Phó Chánh án Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bắc Ninh

Đồng chí Nguyễn Hữu Minh – Phó Chánh án Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bắc Ninh báo cáo giải quyết các vụ án Hôn nhân gia đình và án Hành chính.

image

Đồng chí Nguyễn Hữu Minh – Phó Chánh án Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bắc Ninh

Đồng chí Nghiêm Thị Lượng – Chánh Tòa Hình sự báo cáo giải quyết các vụ án Hình sự.

image

Đồng chí Nghiêm Thị Lượng – Chánh Tòa Hình sự TAND tỉnh Bắc Ninh

Trong ngày làm việc thứ hai Hội nghị bao gồm các đồng chí lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Các đồng chí lãnh đạo các Tòa, Phòng thuộc TAND tỉnh Bắc Ninh, lãnh đạo TAND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bắc Ninh, các đồng chí Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký của Tòa án hai cấp tỉnh Bắc Ninh. Được nghe truyền đạt của đồng chí Tống Anh Hào - Thẩm phán cấp cao TAND tối cao, nguyên Phó Chánh án TAND tối cao về giải quyết các vụ án Dân sự và kinh doanh thương mại.

image

Đồng chí Tống Anh Hào Thẩm phán cấp cao TAND tối cao, nguyên Phó Chánh án TAND tối cao truyền đạt tại Hội nghị

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Tuyên Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm của Tòa án là công tác xét xử, trong đó Hội thẩm giữ vai trò rất quan trọng. Công tác tập huấn nâng cao trình độ nghiệp vụ xét xử là việc làm thường xuyên và cần thiết nhằm bồi dưỡng những kiến thức pháp luật, trang bị kỹ năng, nghiệp vụ xét xử cho Hội thẩm nhân dân, áp dụng có hiệu quả vào công tác xét xử.

Đồng chí đánh giá cao sau hai ngày làm việc với tinh thần tập trung cao, hội nghị thu được những kết quả cao tiếp tục củng cố, bổ sung thêm kiến thức pháp luật, nâng cao kỹ năng xử lý những vấn đề phức tạp còn tồn đọng và vướng mắc trong công tác xét xử, cũng như những yếu tố khách quan như dịch bệnh COVID- 19 vẫn đang diễn ra phức tạp. Để thực hiện tốt vai trò được giao, góp phần cùng Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bắc Ninh hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2020.


ácdscv