Loading...
Skip to main content

Khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018

(15/10/2018 10:44)

Sáng 8/10/2018, Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh tổ chức khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018.

Khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018

Sáng 8/10/2018, Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh tổ chức khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018.

Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh; Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh; Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức diễn tập KVPT tỉnh; đại diện lãnh đạo Quân khu 3, Bộ Quốc phòng và một số tỉnh, thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các huyện, thành phố, đảng ủy trực thuộc…

http://tinhuyninhbinh.vn/Portals/0/2017-8/Dien-tap-phon-thu-tinh.jpg

Các đại biểu dự lễ khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018

Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Ninh Bình năm 2018 là một bước quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, hiệu lực quản lý điều hành của chính quyền, phát huy vai trò tham mưu, tổ chức thực hiện của cơ quan quân sự, công an, các sở, ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quốc phòng, an ninh, việc xử lý các tình huống khẩn cấp và tác chiến phòng thủ. Thông qua diễn tập nhằm kiểm tra, bồi dưỡng trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng giữa các lực lượng trong giải quyết các tình huống về quốc phòng, an ninh xảy ra trên địa bàn, kiểm tra trình độ huấn luyện chiến đấu và khả năng hoàn thành nhiệm vụ của lực lượng vũ trang. Đặc biệt, cuộc diễn tập đặt ra yêu cầu cao trong tiếp nhận thông tin và xử lý với những nội dung, tình huống không được chuẩn bị trước .

http://tinhuyninhbinh.vn/Portals/0/2017-8/13_1.jpg

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh phát biểu chỉ đạo

Để cuộc diễn tập đạt được mục đích yêu cầu đề ra, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh yêu cầu các lực lượng tham gia diễn tập tập trung nghiên cứu, nắm chắc quan điểm, đường lối, chiến lược về quốc phòng an ninh của Đảng trong tình hình mới, bám sát theo nguyên tắc, gắn lý luận về tác chiến khu vực phòng thủ với đặc điểm, điều kiện thực tế của ngành mình, địa phương mình để vận dụng vào giải quyết các tình huống. Cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, đoàn kết, phối hợp thống nhất, chủ động kiểm tra chặt chẽ, tỷ mỷ, chuẩn bị chu đáo các nội dung trước khi thực hiện nội dung diễn tập. Thời gian tổ chức diễn tập cần tập trung đầy đủ thành phần, lực lượng, song phải luôn phối hợp nhịp nhàng, đảm bảo mọi hoạt động điều hành quản lý kinh tế xã hội diễn ra bình thường. Trong cuộc diễn tập này có sử dụng nhiều vật chất, phương tiện kỹ thuật chuyên dùng; lực lượng trực tiếp tham gia và nhân dân tham quan số lượng đông, quá trình thực hành diễn tập có tổ chức cơ động bằng nhiều phương tiện; nội dung diễn tập liên quan đến thực hành xử trí những tình huống cụ thể A2, do vậy cần phải chỉ đạo, tổ chức chặt chẽ, quán triệt các nguyên tắc, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị, phương tiện và an toàn giao thông. Chấp hành nghiêm các quy định về bảo mật thông tin, quản lý tài liệu. Sau diễn tập nhanh chóng bổ sung, kiện toàn hệ thống văn kiện trong xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ tỉnh, tiếp tục hoàn chỉnh và làm tốt công tác quản lý, sử dụng đúng mục đích và lâu bền. Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018 diễn ra từ ngày 08-10/10/2018.

http://tinhuyninhbinh.vn/Portals/0/2017-8/333.jpg

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng

Ngay sau lễ khai mạc, cuộc diễn tập bước vào các nội dung: Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng; Sở Chỉ huy tình trạng khẩn cấp về quốc phòng triển khai các biện pháp chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng./.

Lê Chung- Văn phòng Tỉnh ủy


Lượt xem: 73
cdscv