Loading...
Skip to main content

Triển khai đợt vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” tỉnh Ninh Bình 2018

(15/10/2018 11:04)

Chiều 3/10/2018, Ban vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” tỉnh tổ chức hội nghị triển khai đợt vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội”tỉnh năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban vận động Quỹ tỉnh chủ trì hội nghị.

Cùng dự có đồng chí Tống Quang Thìn, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban vận động Quỹ tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí thành viên Ban vận động, thành viên Tổ giúp việc Ban vận động Quỹ của tỉnh. 

http://tinhuyninhbinh.vn/Portals/0/2017-8/ban-chi-dao2.jpg

Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban vận động Quỹ tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Tại hội nghị, các đồng chí thành viên Ban vận động Quỹ tỉnh đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Kế hoạch, phương hướng thực hiện năm 2018. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban vận động Quỹ tỉnh thống nhất năm 2018 không tổ chức lễ phát động quy mô lớn mà tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai đợt vận động xây dựng Quỹ năm 2018, biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp cho Quỹ; thời gian tổ chức đợt vận động trong tháng 10 và 11/2018. Tiếp tục nâng cao trách nhiệm của các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện các nội dung vận động; mở rộng thêm đối tượng vận động đóng góp và thành viên tham gia Ban vận động. Kết quả vận động quỹ ở cấp nào sẽ giao cho cấp đó quản lý, sử dụng đảm bảo tính chủ động, hiệu quả./.

Lê Chung- Văn phòng Tỉnh ủy


Lượt xem: 92
cdscv