Loading...
Skip to main content

Tiểu sử tóm tắt những người ứng cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV ở đơn vị bầu cử số 1 (Gồm thành phố Ninh Bình và các huyện: Nho Quan, Gia Viễn, Hoa Lư)

(19/05/2021 20:41)

Tiểu sử tóm tắt những người ứng cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV ở đơn vị bầu cử số 1 (Gồm thành phố Ninh Bình và các huyện: Nho Quan, Gia Viễn, Hoa Lư)


Lượt xem: 26
cdscv